Over Herselt Koerse

en over onze missie

Over Herselt Koerse

De start …

Herselt Koerse werd in 2011 officieel boven de doopvont gehouden als inrichtende wielerclub van Cycling Vlaanderen - Afdeling Antwerpen.

Maar met de steun van KW Heist Zuiderkempen kon onze wielerjeugd al een jaar eerder opnieuw aan de bak op Herseltse bodem. Tot dan bleef de wielerliefhebber en menig renner 17 jaar lang verstoken van zijn jaarlijkse afspraak met de selectieve omlopen in het centrum van onze gemeente.

Liet in het roemrijke wielerverleden van de “Sterritten” van Het Nieuwsblad menig renner zich aanvankelijk nog een beetje laatdunkend uit over de omloop op en rond de Molenberg, dan wist die snedige kuitenbijter samen met zijn kleine broertje Kapittelberg al gauw het respect af te dwingen dat ze verdienen. De vaak ongekende korte maar nijdige hellingen in het meest zuidelijke puntje van de Zuiderkempen bleken dan uiteindelijk toch niet zo gemakkelijk te temmen …

Ook heel wat ex-profrenners herinneren zich wellicht nog levendig het toertjes draaien op en rond de verraderlijke Limberg tijdens het ooit nog zo gerenommeerde na-tourcriterium voor profs. En zelfs Edwig “Bosberg” Van Hooydonck wist zich begin jaren ‘80 niet zonder slag of stoot tot provinciaal nieuwelingenkampioen te kronen op Herselts grondgebied. Pas diep in de finale kon hij zijn laatste opponenten uit de wielen knallen op de flanken van de Suikerberg in Kipdorp.


Heden en toekomst

Als jonge club proberen wij een vervolg te breien aan zoveel wielertraditie, opgebouwd door onze noeste voorgangers van wielerclub Molenberg. En wij hopen zo ons steentje bij te kunnen dragen aan de instandhouding en verdere uitbouw van het jeugdwielrennen in Vlaanderen. Het is immers belangrijk dat onze wielerjeugd in de beste en meest veilige omstandigheden haar sport kan blijven beoefenen.

Met de toetreding tot de Lotto Belgium Tour (Ronde van België voor dames elite) trekken we ook voluit de kar van het dameswielrennen. De tijd dat enkel mannen tussen hun kader hingen, ligt achter ons. Ook onze dames kunnen een aardig stukje hardrijden en leveren topsport! Zij verdienen dan ook alle respect en moeten de kans krijgen om hun sport veilig en met passie te beoefenen. En als wij daar op deze manier kunnen aan meewerken, is dat voor ons een hele eer en een waar genoegen. Gogogo, ladies!

Maar ... onze missie zou niet geslaagd zijn, als we wielerminnend en feestend Herselt niet opnieuw op de been krijgen! Ook daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Leven in de brouwerij krijgen en Herselt weer doen leven!

En mogen we misschien ook nog een heel klein beetje dromen van een nieuwe wielerkampioen in onze rangen? Aan onze Herseltse jeugd om in navolging van de betreurde André Vlayen (°17/03/1931 - +20/02/2017), die profrenner was van 1952 tot 1962, de nieuwe Herseltse wielervedette te worden! En bovendien ... wat is er mis met dromen? Die houden een mens jong. En met een jonge, heldere geest kan men al gauw heel wat bereiken ...

Benieuwd naar wat er dit jaar op stapel staat?

Bekijk ons programma