Verkeerssituatie zaterdag 1 september

Verkeerssituatie zaterdag 1 september

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Wolfsdonksesteenweg

Praktische info

Parcours

Straten: Dorp - Achter de Hoven - Wolfsdonksesteenweg - bos Schom (wortelpad) - Mottaart - Kapittelbergstraat - bos Kapittelberg - Mottaart - bos Molenberg (Klokkenkuil) - Molenbergstraat - Achter de Hoven - Orgelstraatje - Dorp

Start wedstrijd

De wedstrijd start om 16 uur. Einde: 19 uur.

Verkeerssituatie

Afgesloten

Tussen 15 en 20 uur is al het verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, verboden in de volgende straten of straatgedeelten:

 • Dorp, in het gedeelte tussen Wolfsdonksesteenweg (verkeerslichten) en Blaubergsesteenweg (verkeerslichten)
 • Achter de Hoven, in het gedeelte tussen Dorp en Wolfsdonksesteenweg en in het gedeelte tussen Dorp, Orgelstraatje en Molenbergstraat, inclusief het kruispunt met Orgelstraatje
 • Molenbergstraat, in het gedeelte tussen Wolfsdonksesteenweg en Achter de Hoven, inclusief het kruispunt met Achter de Hoven
 • Eveneland
 • Wolfsdonksesteenweg, in het gedeelte tussen huisnummer 80 en huisnummer 96 (= gedeelte richting Klokkenkuil)
 • Wolfsdonksesteenweg, de helft van de rijbaan richting Herselt centrum, in het gedeelte tussen Dorp en huisnummer 80
 • Mottaart, in het gedeelte tussen huisnummer 2 en huisnummer 14
 • Kapittelbergstraat, in het gedeelte tussen huisnummer 4 en perceel F 23B

In het gedeelte tussen de twee verkeerslichten in Dorp geldt een algemeen parkeerverbod tussen 14 en 24 uur. In de andere straten/straatgedeelten geldt dat al vanaf 13 uur (tot 20 uur).

Beperkte toegang

Tussen 16 en 19 uur is al het verkeer, uitgezonderd het plaatselijk verkeer, verboden in de volgende straten of straatgedeelten:

 • Wolfsdonksesteenweg, in het gedeelte tussen Mottaart en Watertorenweg
 • Molenbergstraat, in het gedeelte tussen Blaubergsesteenweg en Achter de Hoven
 • Mottaart, in het gedeelte tussen huisnummer 7 en huisnummer 14 en in het gedeelte tussen Blaubergsesteenweg en huisnummer 2
 • Kapittelbergstraat, in het gedeelte tussen Blaubergsesteenweg en huisnummer 4 en in het gedeelte tussen Bleidenhoek en perceel F 23B

Eenrichtingsverkeer

Tussen 15 en 20 uur geldt er eenrichtingsverkeer op de Wolfsdonksesteenweg, in het gedeelte tussen Dorp en huisnummer 80 (top Molenberg), verplicht te rijden in de richting van Varenwinkel/Wolfsdonk.

Plaatselijk verkeer

Op de Wolfsdonksesteenweg is plaatselijk verkeer toegelaten vanuit het centrum richting Varenwinkel en Wolfsdonk. Daar geldt tussen 15 en 20 uur eenrichtingsverkeer. Het verkeer dat de omgekeerde beweging maakt, volgt de omleiding via Beningstraat (ter hoogte van de verkeersdrempel op de Wolfsdonksesteenweg), Demer en Aarschotsesteenweg.

Vanuit Aarschot, Herentals en Westerlo is de gekende kermisomleiding via Limberg van kracht.

Ook het verkeer vanuit Averbode richting Aarschot dient dezelfde omleiding te volgen, via Dorp en Herentalsesteenweg naar Limberg. Dat geldt tevens voor het verkeer dat de omgekeerde beweging maakt.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Plan plaatselijke omleiding 1 september 2018175.72 KB
PDF-pictogram Bewonersbrief 1 september 20181001.68 KB

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op